Forexnews.bg
USDCHF – продажба на 0.9880 ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 01 Август 2018 08:50

Към момента ценовото движение показва ясна доминация на продавачите. Цената се намира точно 50-периодна плъзгаща се средна, което допълнително индикира сила на мечките, както и пробивът на вертикалната подкрепа. Стопът идва на нивото от 0.9981, а таргетът на 0.9791.

USDCHF

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 0.9880 (под пазар)
•    Стоп: 0.9981
•    Лимит: 0.9791
•    Времеви хоризонт: 5 дни

Източник: Daily FX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.