Forexnews.bg
GBPAUD – продажба на 1.7671 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 20 Юли 2018 10:48

 

Цената се намира в кондиция на низходящ тренд и към момента под 21-периодна плъзгаща се средна. Пазарният сентимент е мечи, което има потенциала да реализира по-ниски стойности. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбите на нивото от 1.7611, а останалата на 1.7576. Стопът идва на 1.7671.

GBPAUD

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 1.7671 (на пазар)
•    Стоп: 1.7763
•    Лимит: 1.7576
•    Времеви хоризонт: 1 ден

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: Daily FX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.