Forexnews.bg
AUDCHF – покупка на 0.7373 ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 09 Юли 2018 09:49

Ценовото движение забавя низходящото си ускорение. Към момента цената е пробила нивата на съпротива и е катализирана фигурата “глава и рамене”. В допълнение ценовото движение се намира над 50-периодната плъзгаща се средна. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата на нивото от 0.7428, а останалата на 0.7489. Стопът идва на 0.7270.

AUDCHF

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 0.7373 (на пазар)
•    Стоп: 0.7270
•    Лимит: 0.7489
•    Времеви хоризонт: 5 дни

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: Daily FX

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.