Forexnews.bg
USDJPY – покупка на 110.56 ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 05 Юли 2018 10:56

Ценовото движение регистрира агресивен възходящ импулс, като проби нивото от 110.55. Формираното двойно дъно беше катализирано след наличието на пробива. В допълнение цената се намира над 21-периодна плъзгаща се средна. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата си на нивото от 110.81, а останалата на 110.96. Стопът идва на 110.25.

USDJPY

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 110.56 (на пазар)
•    Стоп: 110.25
•    Лимит: 110.96
•    Времеви хоризонт: 2 дни

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: Daily FX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.