Forexnews.bg
AUDJPY – покупка на 82.15 ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 04 Юли 2018 10:33

Публикуването на данните за продажбите на дребно в австралийската икономика регистрираха възходящ импулс при ценовото й движение спрямо йената. Към момента пазарната кондиция се намира в рейндж. При пробив на важната ценова структура при 82.15 цената ще има потенциала да започне нов възходящ тренд. Ако движението продължава да се задържа над 50-периодната плъзгаща се средна, това допълнително ще даде шанс за потенциалното поскъпване. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата си на нивото от 82.90, а останалата на 83.43. Стопът идва на нивото от 80.95.

AUDJPY

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 82.15 (на пазар)
•    Стоп: 80.95
•    Лимит: 83.43
•    Времеви хоризонт: 5 дни

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: Daily FX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.