Forexnews.bg
USDJPY – покупка на 109.47 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 25 Май 2018 10:42

Цената продължава да се намира във възходящ тренд в средносрочен план. От фундаментална гледна точка перспективите спрямо долара са добри и е наличен потенциал за поскъпване. Към момента ценовото движение дава добри нива за покупки. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата си на нивото от 110.08, а останалата на нивото 110.82. Стопът идва на нивото от 108.87.

USDJPY

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 109.47 (на пазар)
•    Стоп: 108.87
•    Лимит: 110.82
•    Времеви хоризонт: 1 седмици

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: Daily FX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.