USDJPY – покупка на 109.45 Печат
Петък, 11 Май 2018 10:47

На четири часова времева рамка забелязваме, че предходната свещ е обръщаща формация, която подкрепя евентуално ново поскъпване. Все пак действаме предпазливо и слагаме близка лимит поръчка.

USDJPY

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Вход: 109.45 (на пазар)
• Стоп: 109.17
• Лимит: 109.75
• Времеви хоризонт: 1 ден

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: Daily FX

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.