Forexnews.bg
CADJPY – продажба на 89.73 ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 10 Януари 2018 13:19

Ценовото движение регистрира агресивен низходящ импулс. От една страна, това се явява като следствие от прекупената канадска валута, а о друга заради поскъпващата йена. Цената има потенциала да достигне нивото от 87.82 в средносрочен план. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата на ниво от 88.75. Стопът идва на 91.62.

CADJPY

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Вход: 89.73 (на пазар)
• Стоп: 91.62
• Лимит: 87.82
• Времеви хоризонт: 3 седмици

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: DailyFX

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.