Forexnews.bg
USDCHF – покупка на 0.9907 ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Декември 2017 13:24

 

Търсенето от страна на инвеститорите продължи и в сряда. Трети пореден ден ценовото движение регистрира покачване, а още по-важното е, че ценовите стойности се задържат над 13-периодната пълзяща средна. Пазарният сентимент ни показва свръхкупени стойности. Възможно е да видим корективно движение. Това обаче ще има потенциала да привлече нови купувачи. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбите си на ниво от 0.9948, а останалата на ниво от 0.9988. Стопът идва на нивото от 0.9854.

USDCHF

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Вход: 0.9907 (на пазар)
• Стоп: 0.9854
• Лимит: 0.9988
• Времеви хоризонт: 1 ден

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: Saxo Bank

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.