Централната банка на Южна Корея повиши лихвите Печат
Четвъртък, 30 Ноември 2017 09:33

toptraderЦентралната банка на Южна Корея повиши лихвите за пръв път от 2011-та година, повеждайки централните банки от Азия към нова ера – на повишение на лихвите.

Регионът започва да усеща растящ натиск за повишение на лихвите, следствие на политиката на Фед, откъдето повишиха нивата на краткосрочните лихви два пъти през тази година и се очаква да направят това още веднъж през тази година и три пъти през следващата.

Ръководителят на южнокорейската централна банка, заяви, че седемдневните лихви се повишават до 1.5%, което цели да се предпази икономиката от финансови дисбаланси. Един от членовете на комитета по парична политика е гласувал в полза на запазване на лихвите без промяна.

Силният износ на страната, доведе до сериозно повишение в печалбите на водещи южнокорейски компании, като Samsung Electronics Co. и подпомагат икономиката. Това доведе до ускоряване на инфлацията в страната до целените от банката 2%, което даде възможност за повишение на лихвите и нормализиране на монетарната политика.

Очакваното повишение на лихвите от Фед през декември, може да доведе до отлив на капитали от страната, което бе основният мотив, зад решението за повишение на лихвите.

Действието бе прогнозирано правилно от 18 от 24-те анализатори, дали своите прогнози за финансовото издание Bloomberg.

Икономиката на Южна Корея, се очаква да продължи да се повишава с 3% и през следващата година. Инфлационният натиск обаче, се очаква да расте заедно с това.

Вонът, поевтиня с 0.9% спрямо долара до 1 086.90 рано днес. Лихвите по тригодишните правителствени облигации, се понижиха с един базисен пункт до 2.1%.

Очакванията на инвеститорите са, че по-нататъшното повишение на лихвите от страна на централната банка ще са по-кратки и по-малки от тук нататък, което предопредели и поевтиняването на местната валута.