Forexnews.bg
NZDUSD – продажба на 0.6885 ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 06 Ноември 2017 11:27

Затварянето на дневните барове от четвъртък и петък поза известно отхвърляне от страна на продавачите. При всеки един опит във възходяща посока на купувачите, баровете затваряха на нивата, около които отваряха. Ценовото движение дава добър сигнал за продажби, възползвайки се от текущия низходящ момент на пазара. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата на ниво от 0.6848, а останалата на 0.6821. Стопът идва на ниво от 0.6955.

NZDUSD

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Вход: 0.6885 (на пазар)
• Стоп: 0.6955
• Лимит: 0.6821
• Времеви хоризонт: 1 ден

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: Daily FX

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.