Forexnews.bg
EURUSD – продажба на 1.1659 ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 02 Ноември 2017 12:13

За пореден път видяхме сравнително пасивно движение при валутната двойка EURUSD в сряда. Мечките успяха да регистрират недостатъчно ценово движение, след което пазарът продължи да консолидира след агресивния спад от четвъртък. Рейнджовото ценово движение не може да ни даде ясна интерпретация на пазарния сентимент.

Въпреки че по време на азиатската сесия беше регистрирано покачване, цялостната структура на цената индикира слабост и поради тази причина сигналите в рамките на деня остават мечи. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата си на ниво от 1.1605, а останалата на ниво от 1.1574, а стопът идва на ниво от 1.1700.

EURUSD

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 1.1659 (на пазар)
•    Стоп: 1.1700
•    Лимит: 1.1605
•    Времеви хоризонт: 1 ден

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: Saxo Bank

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.