Forexnews.bg
Какво предстои на Forex днес? ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 03 Май 2018 10:03

kalenderПредпоследният ден на седмицата, ще стартира с резултатите за индекса на бизнес активността в сектора на услугите в Австралия. Два часа по-късно, инвеститорите ще следят за търговския баланс и разрешителните за строеж в Нова Зеландия.

Първите по-важни данни от Европа, ще дойдат от Испания и ще са свързани с промяната в броя на заетите, както и потребителското доверие в страната.

Час преди обяд, инвеститорите ще следят за решението на централната банка на Норвегия, по отношение на лихвите. Те се очаква да бъдат запазени без промяна при 0.5% на годишна база.

Инвеститорите ще следят още, каква ще е активността в сектора на услугите във Великобритания.

Точно по обяд, ще бъдат изнесени данните за индекса производствените цени и прогнозния индекс на потребителските цени в еврозоната. Тези резултати ще окажат съществено въздействие върху нивата на търговия на еврото, като могат да дадат по-нататъшна яснота, относно бъдещата политика на ЕЦБ.

От Канада, реалност ще станат данните за търговския баланс, а от САЩ – прогнозната производителност на труда в частния сектор за първото тримесечие на годината. Инвеститорите ще следят още прогнозния разход на труд за единица продукция, както и молбите за помощи за безработица за предходната седмица и търговския баланс.

Едни от най-важните данни, които ще станат реалност от САЩ са тези за индекса на бизнес активността в сектора на услугите на ISM.