Какво предстои на Forex днес? Печат
Четвъртък, 12 Април 2018 06:38

kalenderЧетвъртият ден на седмицата, стартира с данни за индекса на цените на жилища на RICS във Великобритания, последвани от паричното предлагане М2 и М3 в Япония.

Последваха ключови данни от Австралия, свързани с потребителските инфлационни очаквания, инвестиционните и ипотечните заеми в страната.

Рано сутринта, бяха оповестени още данните от Сингапур, за продажбите на дребно.

Първите ключови данни от Европа, ще станат реалност от Франция и ще са свързани с индекса на потребителските цени в страната. Инфлацията се очаква да възлезе на 1.5% на годишна база през изминалия месец.

Данни за инфлацията, ще дойдат и от Швеция. Тя се очаква да възлезе на 2% на годишна база през март.

Точно по обяд, ще бъдат изнесени резултатите за индустриалното производство в еврозоната. То се очаква да се е повишило с 3.8% на годишна база през февруари.

От САЩ, реалност ще станат данните за молбите за помощи за безработица и индекса на вносните цени. Два часа, преди петък, ще бъде оповестено решението на мексиканската банка относно лихвите. Те се очаква да бъдат запазени при ниво от 7.5% на годишна база.