Forexnews.bg
Какво предстои на Forex днес? ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 14 Февруари 2018 10:32

kalenderСредата на седмицата, ще започне с данни за дефлатора на БВП в Япония. Той се очаква да е от -0.3%. По същото време, ще бъдат оповестени и ключовите резултати за ръста на БВП на Япония, очакван при ниво от 0.2% на тримесечна база, през последните три месеца на миналата година.

В Нова Зеландия, ще бъдат оповестени данните за инфлационните очаквания през първото тримесечие.

Първите резултати от Европа, ще дойдат от Германия. Инвеститорите ще следят за инфлацията в най-голямата европейска икономика, прогнозирана при 1.6% на годишна база през януари, както и за ръста на БВП. Икономиката на Германия, се очаква да е нараснала с 2.3% на годишна база, през четвъртото тримесечие на годината.

Прогнозният БВП, ще бъде оповестен още и в Италия, като там икономиката се очаква да е нараснала с 1.6% през първото тримесечие на годината.

Точно по обяд, от еврозоната, реалност ще станат данните за индустриалното производство, очаквано да е нараснало с 4.2%, както и коригирания ръст на БВП.

Едни от най-важните резултати за деня, ще дойдат от САЩ и ще са свързани с инфлацията, в най-голямата световна икономика. Тя се очаква да е в размер на 1.9% на годишна база през първия месец на годината, спрямо 2.1% предходния отчетен период.

Отново от САЩ, реалност ще станат данните за продажбите на дребно, които се очаква да са нараснали с 0.2% на месечна база през януари. Върху цената на петрола, най-вероятно ще повлияят резултатите за запасите на петрол и петролни продукти в САЩ.