Forexnews.bg
Какво предстои на Forex днес? ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 31 Януари 2018 09:02

kalenderТретият ден на седмицата ще започне с прогнозното индустриално производство през декември. Следват потребителското доверие на GFK и индекса на цените на BRC за януари във Великобритания.

Рано сутринта, ще бъдат оповестени още данните за инфлацията в Австралия, която се очаква да се е ускорила до 0.8% през четвъртото тримесечие на тримесечна база и до 2% на годишна база. По същото време, ще бъдат оповестени още данните за заемите в частния сектор.

Най-важните данни от Азия, ще са по направление на индекса на бизнес активността в Китай. Показателят се очаква да възлезе на 51.5 пункта, спрямо 51.6, предходния отчетен период.

Рано сутринта от Япония ще бъдат изнесени данните за потребителското доверие, както и за началното жилищно строителство и поръчките в строителния сектор.

Първите данни от Европа, ще дойдат от Германия и ще са свързани с продажбите на дребно. Те се очаква да са се повишили с 2.8%, спрямо 4.4% преди това.

Следват индекса на производствените цени във Франция и прогнозния индекс на потребителските цени в Испания.

Най-важните данни за деня от „стария континент" обаче, ще са свързани с равнището на безработица в Германия и еврозоната, както и прогнозираната инфлация в еврозоната. Последната се очаква да е 1.3%, спрямо 1.4% предходния отчетен период.

Час преди отварянето на щатския пазар, всички инвеститорски погледи, ще са насочени към данните на ADP за заетостта в частния сектор. Очакват се 180 000 новосъздадени работни места там, през януари.

Най-важните новини от САЩ обаче, ще са свързани с решението на Фед относно лихвите, което ще стане реалност късно вечерта.

Иначе през деня ще излязат още и данните за запасите на петрол и петролни продукти в най-голямата световна икономика.