Forexnews.bg

FX SENTIMENT INDEX

 

Модулът FX SENTIMENT INDEX отразява в графики процентното изражение на дълги позиции в петте най-ликвидни валутни двойки: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, според дневните настроения за позициониране на българските участници във валутния пазар.

FX SENTIMENT INDEX следи информация, предоставена до 10.30 часа всеки ден от шест компании в България: „Адмирал Маркетс", „Булброкърс" ЕАД, „Бенчмарк Финанс" АД, „ЕВРО ФИНАНС" АД, "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, „КАРОЛ" АД, Бултренд брокеридж , визуализирана в графичен вид.

*Модулът FXSENTIMENT INDEX има аналитично-информативен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти. Той отразява статистически данни за даден инструмент и не следва да се тълкува като препоръка за взимане на инвестиционно решение.