Forexnews.bg
Трите инвестиционни принципа на бащата на инвестирането - Греъм ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 03 Октомври 2018 12:44

Ако питате Уорън Бъфет, кой според него е един от най-великите инвеститори на всички времена, много е вероятно отговорът да е – неговият учител Бенджамин Греъм.

Идеите и методите за инвестиране на Греъм, са документирани в книгите му „Security Analysis“ (1934) и „The Intelligent Investor“ (1949), две от най-популярните инвестиционни книги на всички времена.

Ето и три от инвестиционните принципи на Греъм, залегнали в книгите му:

Принцип 1: Винаги инвестирай в сигурни граници

Маржинът на сигурността, както го нарича Греъм, се подсигурява от това да се купуват активи със сериозен дисконт спрямо „справедливата им стойност“. Това не само създава сигурност за инвеститорите, но и подсигурява възможност за висока възвръщаемост. Целта на Греъм е била да купува активи струващи 1 долар, срещу 50 цента. Той е правил това много, много добре.

historicl-performance-768x458

Греъм е купувал подценени активи, източник на постоянни печалби, или просто заради тяхната ликвидна стойност. Често великият инвеститор, е купувал активи, при които ликвидните средства в балансите са били по-големи от стойността на цялата компания. Това според Греъм, е означавало, че той купува бизнеса срещу „нищо“.

Не случайно Греъм се смята за бащата на популярното течение „инвестиране в стойност“.

Принцип 2: Очаквайте волатилност и се възползвайте от нея

Да се инвестира в акции, означава инвеститорите да си имат „вземане даване“ с наличната волатилност на пазара.

Пазарът претърпява и трудни моменти, но „умните“ инвеститори използват тези спадове, за да направят „велики инвестиции“.

Греъм дава пример с „господин Пазар“. Всеки ден, той ще предлага на инвеститорите котировки за акциите на една компания, в зависимост от вижданията си. Когато вижда добри перспективи пред бизнеса, той ще иска по-високи котировки, а когато вижда трудности пред бизнеса и икономиката, ще дава по-ниски котировки.

Според Греъм обаче, инвеститорите не бива да оставят „господин Пазар“ и неговите виждания, да им въздействат емоционално, или дори още по-лошо – да влияят на инвестиционните им решения.

Великият Греъм, смята, че разпределянето на един портфейл по равно между акции и облигации е удобен начин за намаляване на риска, докато в същото време се запазва потенциала за добра доходност на портфейла.

Принцип 3: Знайте какъв тип инвеститор сте

Според Греъм, инвеститорите трябва да познават инвестиционната си същност. За да е по-ясен, Греъм определя няколко тип оперативни групи на фондовия пазар.

Активни срещу пасивни инвеститори

Греъм определя активните и пасивните инвеститори като „инвеститори предприемачи“ и „защитаващи се инвеститори“.

Според Греъм има само два избора пред инвеститорите. Първия е да се занимават сериозно с инвестирането и да му отделят достатъчно време и енергия, за да се превърнат в добри инвеститори, еквивалента на което ще е количеството и качеството на усилията, които отделят, за да правят проучвания. Другата алтернатива пред тях е да станат пасивни инвеститори, което е възможно да означава по-ниска възвръщаемост, но за сметка на много по-малко време и усилия, които ще отделят на инвестициите си.

За Греъм е в сила формулата „усилия = възвръщаемост“. Така, че колкото повече усилия полагат инвеститорите и колкото повече време отделят на инвестициите си, толкова по-висока би следвало да е възвръщаемостта му.

За инвеститорите, които не разполагат с достатъчно време, или необходимите познания, да правят качествен анализ, инвестициите в индексен фонд може и да е много по-добра алтернатива.