Forexnews.bg
Популярни опционни стратегии ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 29 Ноември 2017 11:29

stockexchangeСега, ще представим някои от най-популярните опционни стратегии. Те са свързани с едновременната покупка и/или продажба на еднакви, или различни по вид опции.

Страдъл

Това е една от най-популярните опционна стратегия сред трейдърите. Известна под името „страдъл“, стратегията включва едновременната покупка на „кол“ и „пут“ опции.

Каква е логиката зад това?

Инвеститорите залагат на по-значително движение в цената на една акция (над сумарната премия заложена в двата типа опции), като при такова ще реализират печалби, независимо от посоката.

Тази стратегия е особено приложима при наличието на два основни фактора – събитие, което може да предизвика по-съществено изменение в цената на един актив (като например тримесечни резултати, или друга значима новина) и малка премия залегнала в цените на опциите.

Както вече споменахме, второто изискване, като цяло е валидно за пазара, предвид на рекордно ниските нива на VIX, което съдейства за това, залаганите премии в цените на опциите, като цяло да са далеч по-ниски от средните им в историята. Това обаче, не важи за всички компании. За съжаление при някои от най-волатилните акции, премиите залагани в цените на опциите са сериозни. А това се предопределя и от по-голямата вероятност, да станем свидетели на силно повишение в цената не един актив. За този риск, издателите на опции, искат съответно и по-голяма застраховка, под формата на заложена премия.

Сега ще дадем пример, за прилагането на стратегията с акциите на компанията Netflix.

Събитието, което в най-голяма степен въздейства върху изменението в цените на акциите на една компания – са тримесечните резултати. Всеки инвеститор, може лесно да потърси в интернет, статистика за най-волатилните при изнасяне на тримесечните си отчети компании. И не е особено трудно да се отчете, че Netflix е сред най-волатилните компоненти, когато става въпрос за резултати.

Всъщност, средното изменение в акциите на Netflix е 13.9% при резултати, независимо дали става въпрос за повишение, или понижение. Това е една добра отправна точка и може да накара много инвеститори да погледнат към стратегията “страдъл” при позицията.

Добрата новина е, че резултатите на компанията, за второто тримесечие, предстоят да бъдат оповестени на 17-ти юли. Или съвсем скоро…

Тоест, трейдърите които смятат, че акциите на компанията, ще повторят историческото си представяне – за силна промяна в нивата си след резултатите, могат да се насочат към описваната стртатегия.

Сега обаче, ще видим дали тя би била удачна, въз основа на заложените в опциите премия?

Както вече споменахме, стратегията включва едновременната покупка на пут и кол опции с една и съща цена на упражняване. За да е по-малка премията, която ще платят инвеститорите, те ще търсят опции, които изтичат максимално скоро. Защото, целта им е бързо и краткосрочно изменение в цената на акциите на Netflix, следствие от резултатите.

Справка сочи, че кол опциите със страйк от 149 долара, каквато е приблизителната цена на акциите на Netflix в момента и падеж на 21-ви юли, струват 7.2 долара. Пут опциите със същия падеж и цена на упражняване, са с цена от 6.6 долара. Или изменението, което акциите на компанията, трябва да регистрират след резултатите си, е 13.8 долара, или 9.2%, за да бъдат инвеститорите на нулата.

Или както се вижда, този трейд не изглежда особено потенциален, поне ако се изхожда от историческото изменение в нивата на акциите на компанията, в размер на малко над 13%.

Тоест по удачно би било инвеститорите да потърсят друга позиция, където премиите в опциите е по-ниска, но са налице очаквания за по-сериозно движение, в резултат на предстоащи резултати са налице.

Пеперуда

Друга много популярна сред инвеститорите стратегия, свързана с опции, носи името butterfly (пеперуда).

При тази стратегия се използват четири опции, с един и същ падеж, но с три различни цени на упражняване. Инвеститорите продават две опции със страйк посредата между другите два страйка. Те купуват една опция при по-ниска цена на упражняване и една опция с по-висока цена на упражняване.

Целта на стратегията е инвеститорите да се облагодетелстват от премията на продадените опции, като другите се купуват с цел застраховане. Тя е подходяща при очаквано слабо изменение в цената на актива. Може да се прилага, както с кол-опции, така и с пут опции.

Максималната възможна загуба е нетната сума, платена за опциите. Най-голяма печалба се постига, ако на падежа цената е равна на цената на упражняване на редните две опции.

И един пример, с акциите на Facebook.

Те се търгуват в момента при нива от близо 149 долара. Възможна стратегия пеперуда с кол опции може да изглежда по следния начин. Продават се две кол опции със страйк при цена от 150 долара и падеж след около месец, или . Те струват по 5.5 долара всяка.

В същото време се купува една кол опция със същата дата на падеж и цена на упражняване от 140 долара. Тя е с цена от 10.5 долара. Купува се и една опция със страйк от 160 долара. Тя е с цена от 1.5 долара.

Ако на падежа след месец, цената на акциите на Facebook се е повишила минимално до нива от 150 долара, то какво се случва?

Двете продадени кол опции струват вече нула, или цялата им премия е влязла в джоба на инвеститорите, тоест позитивен резултат от 1 100 долара.

Кол опцията със страйк от 140 долара струва 10 долара, или е донесла загуба на инвеститорите от 50 долара. Кол опцията със страйк от 160 долара, струва нула, или е донесла загуба на инвеститорите от 150 долара.

В крайна сметка положителният резултат за инвеститорите е 1 100 долара минус 200 долара – или 900 долара.

Какво би се случило, ако цената на акциите на Facebook поскъпнат до 160 долара на падежа?

Двете продадени опции струват вече по 10 долара, или 2000 долара. Тоест инвеститорите са на загуба от продажбата им 900 долара. Купената опция със страйк 140 долара струва вече 20 долара, или инвеститорът е на печалба от нея в размер на 950 долара. Купената опция със страйк от 160 долара, струва нула, или инвеститорите са загубили 150 долара от нея.

В крайна сметка, те ще са на сумарна загуба от стратегията от едва 100 долара.

Разбира се нещата започват да се променят в ущърб на инвеститорите при потенциално по-силно повишение…

Какво се случва, ако акциите на компанията поевтинеят до примерно 140 долара?

Продадените кол опции стават 0, или печалбата на инвеститорите е 1 100 долара от тях. Купената кол опция със страйк от 140 долара, също става нула, или загубата от нея е в размер на 1000 долара. Кол опцията със страйк от 160 долара, също струва вече нула, или носи нова загуба от 150 долара.

Или в крайна сметка, инвеститорите ще са на загуба от 50 долара. Това е максималната по размер загуба, която инвеститорите могат да реализират независимо от това колко повече се понижи цената на акциите на Facebook. Или стратегията пеперуда, с кол опции, не може да донесе особено голяма загуба на инвеститорите, ако цената на актива се понижава. За разлика от ситуацията в която стратегията се повишава сериозно.

Бичи Put Spread

Тази стратегия се прилага при бичи очаквания за съответния актив. Представлява продажба на put опция със страйк, близък до настоящата и покупка на put опция със страйк под настоящата цена. Втората пут-опция се купува за да се ограничи риска.

При тази стратегия, потенциалната печалба е положителната разлика в премиите, а рискът се ограничава до разликата в цените на упражняване на опциите.

И отново един пример с акциите на Facebook. Да кажему, че очакваме акциите на компанията да се повишат, след добри резултати. Продавме пут опция със страйк от 149 долара, с цена от 5.2 долара и падеж на 4-ти август. В същото време купуваме пут опция със страйк от 140 долара, струваща 2.1 долара и същия падеж.

Акциите на компанията, поскъпват до над 150 долара, по време на падежа. Какво се случва?

Продадената пут опция, струва 0 долара. Или цялата й стойност е положителен резултат за инвеститорите. Купената пут опция също струва нула. Или резултатът за инвеститорите е 520 долара минус 210 долара – 310 долара.

Мечи Call Spread

Стратегията е обратна на горепосочената, но разчита на понижение в цената. Продава се call опция близка до настоящата, а друга call опция на по-висока ударна цена е купена.

Бичи Call Spread

Една стратегия отново разчитаща на повишение в цената на базовия актив. Закупува се call опция на цена, близка до настоящата, и се продава call на по-висока, като по този начин се намалява платената премия. От друга страна, се ограничава и потенциалната печалба до разликата между ударните цени.

Един пример, с ETN-фонда VXX, базиран на индекса на волатилността.

Той се търгува при нива от 12.90, като купуваме една кол опции със страйк 11 долара и падеж 15-ти септември, при цена от 2.3 долара. В същото време продаваме кол опция, със същия падеж и страйк от 16 долара. Цената на тази опция е 1 долар.

Максималната печалба при тази стратегия е ограничена до 470 долара.

Предимството на стратегията е, че при понижение в цената на актива, се ограничава размера на загубата по две направления. От една страна поевтинява продадената опция, от друга страна не особено скъпите опции, като посочената започва да разширява премията си, неутрализирайки също част от загубите.

Мечи Put Spread

Прилага се при негативни очаквания за движението на цената. Обратна стратегия на горната. Купува се put на цена, близка до настоящата, и се продава put със страйк по-нисък от цената.