Forexnews.bg
AUDCAD – продажба на 0.9623 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Май 2018 10:08

Ценовото движение към момента запазва кондицията на добре структуриран низходящ тренд. Разпродажбите около нивото при 0.9623 сложиха край на бичото корективно движение. Към момента цената се намира под 21-периодната плъзгаща се средна. По-консервативните трейдъри могат да приберат част от печалбата си на нивото от 0.9595, а останалата на нивото от 0.9575. Стопът идва при 0.9667.

AUDCAD

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Вход: 0.9623 (на пазар)
• Стоп: 0.9667
• Лимит: 0.9595
• Времеви хоризонт: 3 седмици

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: Daily FX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.