Forexnews.bg
GBPUSD – покупка на 1.3479 ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 11 Януари 2018 11:01

Ценовото движение проби локалния минимум от 3 януари, а по време на вчерашната сесия бе формиран още един, който към момента също е пробит. Това предполага задълбочаване на корекцията. Първият таргет идва на ниво от 1.3365, където по-консервативните трейдъри могат да затворят част от позициите си. Крайният се поставя на ниво от 1.3312. Стопът се поставя на 1.3617.

GBPUSD

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Вход: 1.3479 (на пазар)
• Стоп: 1.3617
• Лимит: 1.3312
• Времеви хоризонт: 3 седмици

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Източник: DailyFX

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.